Ukázky naší práce

Pomáháme zákazníkům naplňovat jejich cíle. Efektivně, ohleduplně a otevřeně komunikujeme a jsme proaktivní – snažíme se problémům předcházet

Ukázka naší práce

Co máme za sebou?

Projektové řízení pro významnou bankovní instituci

Služby programového a projektového řízení s cílem zajistit konsolidaci finančních a riskových údajů z lokálního do korporátního datového skladu (DWH), dále spolupráce na vytváření a zavádění korporátních procesů mezi Raiffeisenbank Česká republika a centrálou Raiffeisen Bank International Wien, Rakousko a to vše v souladu s mezinárodními zásadami Basilejského výboru pro bankovní dohled BCBS 239 (Principy pro efektivní agregaci dat o rizicích a hlášení rizik). Výsledkem bylo zavedení souboru 14 principů osvědčených postupů v DWH a globálním DWH.

Analýza eIDAS nařízení pro rezort financí

- Zpracování technické specifikace a Studie proveditelnosti implementace Nařízení eIDAS v resortu Ministerstva financí v souladu s pravidly Národního architektonického rámce a Integrovaným operačním programem (notace ArchiMate).
- Zpracování analytické studie poptávky po národních podpůrných modulech pro elektronickou fakturaci včetně modelů v notaci ArchiMate.

Programové řízení digitální transformace energetické společnosti

- Služby programového a projektového řízení iniciace a úvodní fáze programu digitální transformace (Digi22) mezi subjekty Skupiny ČEZ (ČEZ Prodej a.s., ČEZ ICTS), vedení týmu projektových manažerů, příprava výběrových řízení a výběr dodavatelů, vedení technologických a procesních projektů nová ICT architektura Development and Operation (DevOps), Operativní datový sklad (ODS/DWH), infrastruktura a Service Level Agreement (SLA).
- Vyhotovení podnikatelského záměru pro Security Operation Centre v souladu s procesy a postupy vyplývajícími ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 214/2018 o kybernetické bezpečnosti.
- Projektové služby v oblasti sjednocování ICT procesů mezi ČEZ a.s. a jednotlivými regionálními energetickými akciovými společnostmi.
- Projektové řízení zavádění Zákaznického informačního systému (CRM).

Ostatní zakázky

Mezi naše další klienty patří:

Obec Horní Maršov

Město Chotěboř

Město Cheb

Město Bílina

Město Králíky

Město Písek

Město Moravský Krumlov

Město Velké Meziříčí

Vždy dodáme řešení, které vyhovuje vašim požadavkům, ať jsou jakékoliv.

Zaujali jsme vás?  Napište nám skrze formulář na webu, email, nebo nám zavolejte a domluvme si první schůzku, kde probereme naše vzájemné synergie a možnosti spolupráce.