S čím vám můžeme pomoct?

Pro naše zákazníky přinášíme a dodáváme vysoce individualizované služby s pozitivními dopady ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu. Při dodávkách dbáme na životní prostředí, cirkulární ekonomiku a snižování uhlíkové stopy.

Projektové a programové řízení

Pomocí mezinárodně uznávaných postupů řídíme projekty a programy zejména v ICT investiční i provozní oblasti a rozvoje lidských zdrojů.

Enterprise architektura

Uplatňujeme celostní přístup v Enterprise architektuře organizace, vnímáme ji jako systém s vnitřní strukturou a vazbami

Management consulting

Pomáháme organizacím řešit jejich problémy přinášením znalostí zvenčí, z jiné perspektivy.

Dotační management

Zajišťujeme získání, administraci a udržitelnost projektů financovaných z evropských strukturálních fondů.

Příprava ICT zakázek

Společně s vámi připravujeme ICT veřejné zakázky různého finančního objemu, komplexity a dopadů na cílové skupiny a potenciální uchazeče.

Procesní řízení

Rozkrýváme aktuální stav procesů organizace, hledáme potenciál k optimalizaci a navrhujeme způsoby zvýšení výkonnosti procesů.

Digitální transformace

Navrhneme a vydiskutujeme s vámi digitální propozici a benefity digitální transformace pro klienty.

Řízení změn a rizik

Změny jsou charakteristikou života organizací, umíme ji definovat a řídit jejich zavedení.

Vždy dodáme řešení, které vyhovuje vašim požadavkům, ať jsou jakékoliv.

Zaujali jsme vás?  Napište nám skrze formulář na webu, email, nebo nám zavolejte a domluvme si první schůzku, kde probereme naše vzájemné synergie a možnosti spolupráce.