Naše služby

Všechny služby

Digitální transformace

Vnímáme vaše ambice pro digitální transformaci, vytváříme z nich roadmapu a strategické transformační projekty a programy. Navrhneme a vydiskutujeme s vámi digitální propozici a benefity digitální transformace pro klienty. Zohledňujeme organizační, obchodní, procesní, technologické, softwarové, personální a legislativní požadavky pro digitální transformaci. Oponujeme, vyhodnocujeme a prioritizujeme požadavky, formulujeme strategické, specifické a dílčí cíle včetně osy digitální transformace v několikaletém horizontu. 

Co v rámci digitální transformace děláme?

Navrhujeme zcela novou servisně/procesně orientovanou digitální komponentovou Enterprise architekturu (BPM, ESB, ERP, CIS, selfcare a partnerské zóny, API mikroslužby, dashboard, zákaznické profily, integrace na SAP, backend, legacy systémy, apod.). Kalkulujeme a plánujeme finanční náklady digitální transformace (expertní odhady CAPEX a OPEX včetně TCO). Provádíme vás digitální transformací – řídíme a vyhodnocujeme projekty, programy a cíle se zapojením všech našich dalších služeb.

S námi je digitální transformace srozumitelnější a příjemnější!

Vždy dodáme řešení, které vyhovuje vašim požadavkům, ať jsou jakékoliv.

Zaujali jsme vás?  Napište nám skrze formulář na webu, email, nebo nám zavolejte a domluvme si první schůzku, kde probereme naše vzájemné synergie a možnosti spolupráce.