Reference

Raiffeisenbank

Služby programového a projektového řízení s cílem zajistit konsolidaci finančních a riskových údajů z lokálního do korporátního datového skladu (DWH), dále spolupráce na vytváření a zavádění korporátních procesů mezi Raiffeisenbank Česká republika a centrálou Raiffeisen Bank International Wien, Rakousko a to vše v souladu s mezinárodními zásadami Basilejského výboru pro bankovní dohled BCBS 239 (Principy pro efektivní agregaci dat o rizicích a hlášení rizik). Výsledkem bylo zavedení souboru 14 principů osvědčených postupů v DWH a globálním DWH.

  • Projektové služby v oblasti sjednocování ICT procesů mezi ČEZ a.s. a jednotlivými regionálními energetickými akciovými společnostmi
  • Projektové řízení zavádění Zákaznického informačního systému (CRM)

Skupina ČEZ

  • Služby programového a projektového řízení iniciace a úvodní fáze programu digitální transformace (Digi22) mezi subjekty Skupiny ČEZ (ČEZ Prodej a.s., ČEZ ICTS), vedení týmu projektových manažerů, příprava výběrových řízení a výběr dodavatelů, vedení technologických a procesních projektů nová ICT architektura Development and Operation (DevOps), Operativní datový sklad (ODS/DWH), infrastruktura a Service Level Agreement (SLA)
  • Vyhotovení podnikatelského záměru pro Security Operation Centre v souladu s procesy a postupy vyplývající ze zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky 214/2018 o kybernetické bezpečnosti

Český statistický úřad

  • Vytvoření modelů Enterprise architecture v notaci ArchiMatev souladu s Národním architektonickým rámcem
  • Projektové a programové řízení realizace projektu Redesign Statistického Informačního Systému (RSIS) financovaného ze evropských fondů, výběr a řízení dodavatelů

Ministerstvo financí ČR

  • Zpracování analytické studie poptávky po národních podpůrných modulech pro elektronickou fakturaci včetně modelů v notaci ArchiMate
  • Zpracování technické specifikace a Studie proveditelnosti implementace Nařízení eIDAS v resortu Ministerstva financí v souladu s pravidly Národního architektonického rámce a Integrovaným operačním programem (notace ArchiMate)

Další reference

Obec Cheb

Obec Písek

Obec Moravský Krumlov

Obec Bílina

Obec Horní Maršov