Program

Organizátor si vyhrazuje právo program měnit                                                 Detailní program - verze pro tisk
Všechna jednání jsou simultánně tlumočena do českého a německého jazyka  Pro novináře - Tisková zpráva  

Moderuje:Mgr.Jana Pavlíková a Ing.Martin Lukáš, Ph.D.

 1. den - Dopolední jednání - Slavnostní zahájení (Kongresový sál IMPA, Centrum Vzdělávání Dvorana, Karlovy Vary)
Od – do Přednášející Název/oblast příspěvku Organizace
  8.30  –  9.00 Prezence účastníků   Hostesky MIM Consulting
  9.00  –  9.10 PaedDr.Josef Novotný
Václav Šlajs
JUDr.Martin Havel
Ing.Petr Navrátil
Prof.Ing.Josef Basl, CSc.
Ivo Grüner
Záštita hejtmana Karlovarského kraje
Záštita hejtmana Plzeňského kraje
Zahájení IMPA2014
Návaznost na konferenci EuroRegio2013
Záštita ZČU Plzeň
Náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Hejtman Karlovarského kraje
Hejtman Plzeňského kraje
Náměstek hejtmana
Náměstek hejtmana
Prorektor ZČU Plzeň pro rozvoj a vnější vztahy
Náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku
  9.10  –  9.20 Ing.Martin Lukáš, Ph.D.
Ing.Václav Koudele
Historie, motto a cíle, tématické rámce konference a organizace Zakladatel a iniciátor konference. MIM Consulting
Strategy architect for public sector, Microsoft ČR
  9.20  –  9.35 JUDr.Martin Havel Cíle a vize zavádění ICT projektů, EU programů na území Karlovarského kraje pro 2014 – 2020 Náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro investice, grantová schémata, projektového řízení, informatiky a legislativy
  9.35 - 9. 50 Ing.Petr Navrátil ICT nástroje v regionálním rozvoji – ICT realizované projekty česko-německé spolupráce s důrazem na GIS Náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj
  9.50 - 10.05 Prof.ing.Josef Basl, CSc. Role ZČU v Plzni v ICT vzdělávání a rozvoji vysokého školství v západočeském regionu Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy, ZČU Plzeň
10.05 – 10.25 Mgr. Bohdan Urban Úplné elektronické podání v kontextu příštího programového období EU 2014 Ředitel Odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra České republiky
10.30 – 11.00 Coffee break – Tisková konference Česko – německá tlumočená tisková konference (sál HNĚDÝ) MIM Consulting s.r.o. + regionální média
11.00  –  11.15 Dipl.-Geogr. Melanie Petroschka Sächsische Rauminformationssysteme – Synergieeffekte in der Raumplanung Saské státní ministerstvo vnitra Odbor územního plánování, Drážďany, Německo
11.15  –  11.30 Ing.Eliška Pečenková

Představení Plzeňského kraje jako informačního regionu

Vedoucí odboru informatiky KÚPK
11.30  –  11.45 Ing.Petr Kulda

Představení Karlovarského kraje jako informačního regionu

Vedoucí odboru projekt.řízení a informatiky KÚKK
11.45  –  12.00 Peter Wiedmann Optimalizace procesů v regionální správě Švýcarska - kanton Luzern, Schaffhausen a Graubünden Senior consultant, Axon Active,Švýcarsko
12.00  –  12.15 Mgr.Jaroslav Kovanda Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje KÚPK
12.15  –  12.35 Ing.arch. Jaromír Musil

Karlovarský kraj – sdílení znalostí, informací v regionálním rozvoji v prostřednictvím ICT

Vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚKK
12.35  –  12.50 RNDr.Marie Filakovská Cesta k chytrým řešením v Karlovarském kraji Ředitelka divize, VARS BRNO a.s.
12.50  – 14.00 Společenský buffet v předsálí + moderovaná prohlídka prostor a učeben Centra Vzdělávání Dvorana Karlovy Vary (tlumočeno)
Hudební živá produkce : RiverBand

SEKCE A : Informatizace veřejné správy, projekty SF / EU (eGovernment, eHealth, dopravní informatika) moderuje: Ing.Martin Lukáš, Ph.D

1.den - Odpolední jednání - (sál MODRÝ - IMPA A, Centrum Vzdělávání Dvorana Karlovy Vary)
Od – do Přednášející Název/Oblast příspěvku Organizace
14.00 –14.15 JUDr.Petr Solský Naplňování současného pojetí eGovernment centrálními projekty České pošty, OZ ICT služby Vedoucí oddělení projektového řízení, Česká pošta, Odštěpný závod ICT
14.15– 14.30 Ing.Eliška Pečenková Informační strategie Plzeňského kraje Vedoucí odboru informatiky KÚPK
14.30 - 14.50 Ing.Tomáš Holenda Trendy veřejné správy - otevřená data, RÚIAN, ISKN Oddělení RUIAN, odbor 24, ČÚZK
14.50– 15.05 Michal Kubáň Výzvy a přínosy otevřených dat v zahraničí a v Česku Koordinátor Fondu Otakara Motejla
15.05 –15.20 Coffee break (občerstvení)
15.20 –15.40 Ing.Erik Fišer Pozice Výboru pro zdravotnictví při PS ČR, struktura eHealth ČR a terminologie eHealth ČR Člen expertní skupiny předsedy Výboru pro zdravotnictví / eHealth PSP ČR
15.40 - 16.00 Keram Abla Dopravní a odbavovací informační systémy, praktické příklady z regionu Thüringen EPSA Ltd., Saalfeld, Thüringen, Německo
16.00 –16.20 Mgr.Pavel Mlčoch Chytré paměťové instituce v 21.století jako součást eGovernment 2014+ Ředitel, MUSOFT.CZ, s.r.o.
16.20 - 16.40 Peter Wiedmann Xpert.ivy: Kombinace BPM ya eGovernment Senior consultant, Axon Active,Švýcarsko
16.40– 17.00 Doc.ing.Prokop Toman, CSc, Deformace informace v národním významu Pedagog, Česká zemědělská univerzita Praha
17.00– 17.05 Ing.Martin Lukáš, Ph.D Shrnutí a formulace závěrů sekce MIM Consulting s.r.o.

SEKCE B : Řízení projektů ICT, optimalizace procesů (dobrá praxe, metody řízení, bezpečnost) - moderuje: Doc.ing.Vojtěch Merunka, Ph.D
 
Odpolední jednání - (sál ČERVENÝ - IMPA B, Centrum Vzdělávání Dvorana Karlovy Vary)
Od – do Přednášející Název/Oblast příspěvku Organizace
14.00 –14.15 Ing.Stanislav Brož Efektivní řízení ICT projektů, outsourcing Projektový manažer Západočeská Univerzita v Plzni
14.15– 14.30 Ing.Karel Hodík Zjednodušení správy koncových stanic a vzdálený přístup k aplikacím v prostředí veřejné správy Account Manager, Citrix
14.30 - 14.50 Mgr.Zdeněk Ruchař Elektronické tržiště jako efektivní nástroj pro řízení procesu zadávání veřejných zakázek Projektový manažer, Tender Systems s.r.o.
14.50– 15.05 Ing. Martin Dudek Řešení jednotné platformy řízení rizik kraje pomocí RANIT Ředitel RELSIE, spol. s r.o.
15.05 –15.25 Coffee break (občerstvení)
15.25 –15.45 Ing.Jan Mikulecký, Ph.D Požadavky kybernetického zákona a jejich uvádění do praxe dohledových center Bezpečnostní manažer, Česká pošta, Odštěpný závod ICT
15.45 - 16.05 Ing.Jiří Šáda Umí české státní organizace a samospráva využít výhody procesního řízení? Ředitel, Goldona s.r.o.
16.05 –16.25 Ing.Miloš Ulman, Ph.D. Open data ve veřejné správě Pedagog, Česká zemědělská univerzita Praha
16.25 - 16.45 Doc.Mgr.Roman Jašek, Ph.D Smart Cities – chystrá města a kraje Ředitel ústavu informatiky a umělé inteligence, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
16.45 –16.50 Doc.ing.Vojtěch Merunka, Ph.D Shrnutí a formulace závěrů sekce Pedagog, Česká zemědělská univerzita Praha

SEKCE C : Regionální znalostní společnost, moderní komunikační platformy v regionálním rozvoji (GIS, digitální katastrální mapa veřejné správy, územně plánovací podklady, přeshraniční webové územně plánovací portály) - moderuje: Ing.arch.Jaromír Musil 

Odpolední jednání - (sál ZELENÝ - IMPA C, Centrum Vzdělávání Dvorana Karlovy Vary)
Od – do Přednášející Název/Oblast příspěvku Organizace
14.00 –14.15 Ing.Vlastimil Veselý Česko - saský informační systém pro územní plánování Oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Karlovarského kraje
14.15– 14.30 Ing.Jiří Heliks Technologická úskalí při tvorbě komplexních GIS a digitálních územně analytických podkladů Vedoucí oddělení GIS, Odbor projektového řízení a informatiky, Krajský úřad Karlovarského kraje
14.30 - 14.50 Michal Souček Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Vedoucí oddělení GIS, Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje
14.50– 15.05 Ing.Václav Koudele Kam kráčí eGovernment a informační a komunikační technologie? Konzultant pro veřejnou správu, Microsoft
15.05 –15.25 Coffee break (občerstvení)
15.25 –15.45 Dipl.-Ing.Peter Blum Projekt regionálních větrných elektráren a jejich lokalizace v GIS Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf, Katedra architektury území, Německo
15.45 - 16.05 Ing.Tomáš Nováček Digitální katastrální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky, Krajský úřad Karlovarského kraje
16.05 –16.25 Ing. arch. Jaroslav Jelínek Územně analytické podklady na Portálu DMVS Oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Karlovarského kraje
16.25 - 16.45 Ing.Pavel Macoun Trendy GIS pro nové programové období Ředitel, Gekon spol. s r.o.
16.45 –16.50 Ing.arch.Jaromír Musil Shrnutí a formulace závěrů sekce Vedoucí odboru regionálního rozvoje, KÚKK
 
Od 19.00  
Společenský raut pro účastníky a partnery konference,
neformální diskuze s přednášejícími
K   poslechu hraje RiverBand, k tanci reprodukovaná hudba (www.riverband.cz)
Slavnostní zakončení prvního konferenčního dne (promítání v kinosále)
 
 
 
 
2. Konferenční den - Dopolední praktická část – Okružní jízda soupravou RegioShark ze stanice Karlovy Vary - Dolní nádraží a Potůčky / Johanngeorgenstatd (Německo) : moderovaná exkurze po soupravě, občerstvení a tisková konference
 
Od – do Přednášející Název/Oblast příspěvku Organizace
7.15 – 7.45 Prezentace účastníků Karlovy Vary – Dolní nádraží Hostesky MIM Consulting
7.46 hod  
Pravidelný odjezd soupravy RegioShark z Dolního nádraží
 
Ve vlaku č.17104 bude pro účastníky konference vyčleněn oddíl (směr do Johanngeorgenstadt), moderovaná prohlídka vlaku (informačního systému) a tisková konference na palubě vlaku ČD a.s. - Krajské centrum osobní dopravy Karlovy Vary
9.08 hod Pravidelný příjezd soupravy RegioShark do Johanngeorgenstadt (Německo)  Moderovaná prohlídka půjčovny kol Českých drah a využití elektrokol ČD a.s. - Krajské centrum osobní dopravy Karlovy Vary
9.25 hod Pravidelný odjezd soupravy RegioShark z Johanngeorgenstadt Ve vlaku č.17107 bude pro účastníky konference vyčleněn oddíl (směr do Dolní nádraží), občerstvení ČD a.s. - Krajské centrum osobní dopravy Karlovy Vary
10.54 hod Pravidelný příjezd soupravy RegioShark na Dolní nádraží  Závěrečné focení před soupravou RegioShark Hostesky MIM Consulting
11.00 hod Ing.Martin Lukáš, Ph.D.  
Slavnostní zakončení konference
 
Iniciátor a zakladatel konference