Program

Organizátor si vyhrazuje právo program měnit                                        Detailní program 
Všechna jednání jsou simultánně tlumočena do českého a německého jazyka

Dopolední jednání - Slavnostní zahájení (sál Mezonet Knihovna, 4.NP, místnost BÍLÁ, ISŠTE Sokolov)
Moderuje: Mgr.Jana Pavlíková a Ing.Martin Lukáš, Ph.D.                    
 
Od – do Přednášející Název/oblast příspěvku Organizace
  8.30  –  9.00 Prezence účastníků   Hostesky MIM Consulting
  9.00  –  9.10 Ing.Martin Lukáš, Ph.D.
PaedDr.Josef Novotný
Milan Chovanec
Prof.Ing.Josef Basl, CSc.
Zahájení – Historie, motto, cíle organizace
Záštita hejtmana Karlovarského kraje
Záštita hejtmana Plzeňského kraje
Záštita ZČU Plzeň
Zakladatel a iniciátor konference
Hejtman Karlovarského kraje
Hejtman Plzeňského kraje
Prorektor ZČU Plzeň
  9.10  –  9.20 ing.Petr Navrátil
Ivo Grüner
 
Cíle a vize projektů česko-německé spolupráce v západočeském regionu Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
Náměstek hejtmana Plzeňského kraje
  9.20  –  9.35 Ing.Petr Navrátil Přístup Karlovarského kraje k realizaci projektů regionálního rozvoje, dopravy a vzdělávání financovaných z fondů EU (zaměřeno na česko-německou spolupráci) Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
  9.35 -  9.50 Ivo Grüner Úspěchy i pády rozvoje Plzeňského kraje za 10 let členství ČR v Evropské unii s přihlédnutím k česko–německé spolupráci Náměstek hejtmana Plzeňského kraje
  9.50 - 10.05 Prof.ing.Josef Basl, CSc. Role ZČU v Plzni v dalším rozvoji vysokého školství v západočeském regionu Prorektor ZČU Plzeň
10.05 – 10.25 Dipl.-Wirt.-Ing. Thorsten Müller EgroNet - erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit Geschäftsführer, Geschäftsstelle EgroNet. Verkehrsverbund Vogtland GmbH
10.30 – 11.00 Coffee break – Tisková konference Česko – německá tlumočená tisková konference (sál Dolní část Knihovny,3.NP) MIM Consulting + regionální média
11.00  –  11.15 Ing.arch.Miloslav Michalec Představení Plzeňského kraje jako konkurenceschopného regionu Vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚPK
11.15  –  11.30 Ing.arch.Jaromír Musil Karlovarský kraj – Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚKK
11.30  –  11.45 Doc.Dr.Ing. Miroslav Plevný Vliv vzdělanostní struktury na ekonomický  a technologický rozvoj regionu Děkan Fakulty ekonomické, ZČU Plzeň
11.45  –  12.00 Dr. Dipl.sc. pol. Eugenie Trützschler von Falkenstein Německo- české školní projekty: příspěvek k lepšímu porozumění společné historie www.eugenie-truetzschler.de
12.00  –  12.15 Ing.Vladimír Omelka Podíl EU na zkvalitnění železniční dopravy v Karlovarském kraji v přeshraniční spolupráci Ředitel Krajského centra osobní dopravy, Karlovy Vary, České dráhy a.s.
12.15  –  12.30 Florian Rüth Grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landkreises Tirschenreuth Regionalmanagement, Landkreis Tirschenreuth
12.45  – 13.45 Prosklená zimní zahrada 5.NP
Společenský buffet v předsálí konferenčních prostor + Prohlídka výukových prostor a učeben ISŠTE Sokolov (tlumočeno)
Hudební živá produkce : RiverBand

 SEKCE A : Evropské přeshraniční projekty (INTERREG, cestovní ruch, kultura, doprava, zaměstnanost) moderuje: Ing.Pavel Moulis, Ph.D
Odpolední jednání - (sál Mezonet Knihovna, 4.NP, místnost BÍLÁ, ISŠTE Sokolov)
 
Od – do Přednášející Název/Oblast příspěvku Organizace
13.45 –14.10 Ing.Jan Přibáň Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a jeho význam Vedoucí odboru fondů a programů EU, Krajský úřad Plzeňského kraje
14.10 - 14.35 Ing.Josef Žid Programy přeshraniční spolupráce jako lokální nástroj socioekonomického rozvoje příhraničních oblastí Vedoucí projektů, Odbor regionální přeshraniční spolupráce, MMR ČR
14.35 - 15.05 Ing. Markéta Weingärtnerová Nejčastější úskalí a problémy při realizaci projektů financovaných z EU - zkušenosti a doporučení CRR ČR oddělení administrace a kontroly projektů Cíl 3, Centrum pro regionální rozvoj
15.05 –15.25 Coffee break (občerstvení)
15.25 –15.45 Ing.Miloš Ulman, Ph.D Elektronické služby ve veřejné správě - pohled uživatele Pedagog, ČZU Praha
15.45 - 16.05 Václav Vorel Tradice a principy v proudu inovací Podnikatel, aktivista, ViaOptima Občanská sounáležitost
16.05 - 16.25 Ing. Pavel Moulis, Ph.D. Podpora inovací a její vliv na rozvoj podniků? Pedagog, Provozně ekonomická fakulta, Katedra řízení, ČZU Praha
16.25 –16.45 Ing.Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. EU a podpora partnerství a přeshraniční spolupráce Pedagog, katedra regionálních studií, FNH, VŠE Praha
16.45 - 17.00 Ing.Pavel Moulis, Ph.D Shrnutí a formulace závěrů sekce Pedagog, ČZU Praha (Farma Moulisových)

SEKCE B : Trendy a strategie vzdělanosti západočeského regionu - moderuje: Ing.Martin Lukáš, Ph.D
Odpolední jednání - (učebna EuroRegio, 4.NP, místnost ČERVENÁ ISŠTE Sokolov)
 
Od – do Přednášející Název/Oblast příspěvku Organizace
13.45 –14.05 Mgr. Pavel Janus Možnosti odborného vzdělávání v regionu - škola kam má smysl chodit Ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické, Sokolov
14.05 - 14.25 Ing.Jana Michková Working4Talent Ředitelka Karlovarská agentura rozvoje podnikání,
p. o.
14.25– 14.45 ing.Jan Tlučhoř, Ph.D Spolupráce s praxí na Fakultě ekonomické ZČU Pedagog, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb, ZČU Plzeň
14.45 - 15.05 Ing.Jana Češpivová Jak využít metodu PRINCE2® na řízení EU programů přeshraniční spolupráce pro 2014-2020? Akreditovaná lektorka kurzů PRINCE2®, vedoucí projektů
15.05 –15.25 Coffee break (občerstvení)
15.25 –15.45 Josef Weilhammer Staatliche Berufsschule, Europa-Berufsschule Weiden Schulleiter der Europa-Berufsschule, Weiden
15.45 - 16.05 Ing.Václav Kohout, CSc. ROZVOJ West Bohemia- rozvoj partnerství Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje + Fiktivní firmy pro 50+ Pedagog, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most
16.05 - 16.25 Ing.Jiří Šáda Moderní metody řízení – řízení procesů dle jejich výkonnosti a nákladů v projektech regionálního rozvoje Ředitel, Goldona s.r.o.
16.25 –16.45 Mgr.Pavel Mlčoch Digitální muzeum – počítač v muzeu nebo muzeum v počítači? (volnočasové vzdělávání) Ředitel, MUSOFT s.r.o.
16.45 - 17.00 Ing.Martin Lukáš, Ph.D Shrnutí a formulace závěrů sekce MIM Consulting s.r.o.
Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo změnit program.